Krachtvoeding

In het wild jagen leeuwen op grazers zoals gazelles, zebra's, gnoes en andere wildebeesten. Ook muisjes en vogels kunnen op het menu staan. Meestal is het de taak aan de leeuwin om voor het eten te zorgen. Terwijl twee andere leeuwinnen door het hoge gras sluipen, jaagt zij vanaf de andere kant de prooi een regelrechte hinderlaag in. Als de prooi geen kant meer op kan, springt één van de leeuwinnen opzij op zijn rug. Ze bijt hem in zijn keel en de prooi komt door verstikking om het leven. Vervolgens kan de hele groep een hapje eten!

Antibiotica

Nu ziet etenstijd er voor leeuwen in gevangenschap meestal heel anders uit. Een leeuw in de dierentuin heeft zijn jagersinstinct niet nodig; het eten wordt hem namelijk gewoon aangegeven. Bovendien wordt er naar de oorsprong van de vleesvoeding in de dierentuin niet vaak genoeg gekeken naar de preventieve medicatie die een koe, varken of kip vaak binnenkrijgt in Europese veestallen. Het gaat dan voornamelijk om verschillende soorten antibiotica die een leeuw niet nodig heeft en zelfs nadelige effecten kunnen hebben.

De Zoo Lion Foundation pleit er voor om de leeuw zijn natuurlijke jagersinstinct weer terug te geven en om te zorgen voor antibioticavrij vlees.

Jagen en gezonde, verse voeding

De Zoo Lion Foundation pleit er echter voor om de leeuw zijn natuurlijke jagersinstinct weer terug te geven en om te zorgen voor antibioticavrij vlees. Een leeuw blijft een wild dier dat zijn energie kwijt kan in het jagen. De Zoo Lion Foundation wil er daarom voor zorgen om levende prooien weer terug in de verblijven van de leeuwen te plaatsen. Op deze manier blijft de leeuw het meest dichtbij zijn natuurlijke gedrag. De prooien zullen vooral bestaan uit geiten en kippen. Zoo Lion zorgt er samen met gespecialiseerde boeren voor dat deze dieren vrij leven en alleen natuurlijk voedsel krijgen.

Help mee de leeuw in gevangenschap de gezonde, verse voeding te geven waar hij recht op heeft! 

Sluiten